Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze website, waaronder alle gegevens, afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, tekst en combinaties van deze elementen zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten en verdragen. Alle logo’s en handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Haaibikers is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website en de gegevens die het bevat, nemen de Haaibikers geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens.

De Haaibikers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)beschikbaarheid van de website.

Informatie van derden

Alle informatie van derden die op deze website wordt geplaatst geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de specifieke afzender. De Haaibikers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt aan deze website.